Лікувальна справа — Ужгородська філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада""

Лікувальна справа

 1. Цикл  гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
  Основи філософських знань
  Культурологія
  Українська мова (за професійним спрямуванням)

  Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Англійська мова. Французька мова.
  Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Німецька мова.
  Основи правознавства
  Соціологія
  Основи економічної теорії
 2. Цикл природничо-наукової підготовки
  Основи латинської мови з медичною термінологією
  Основи загальної та медичної психології
  Основи медичної інформатики
  Анатомія людини
  Фізіологія
  Патоморфологія та патфізіологія
  Фармакологія та медична рецептура
  Мікробіологія
  Основи екології та профілактичної
  медицини
  Медична біологія
  Основи біологічної фізики та медична рецептура
  Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
  Медична хімія

 3. Цикл професійної та практичної підготовки:
   Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
  Внутрішня медицина
  Хірургія
  Педіатрія
  Акушерство
  Гінекологія
  Стоматологічні захворювання
  Дерматологія та венерологія
  Інфектологія
  Анестезіологія та реаніматологія
  Оториноларингологія
  Офтальмологія
  Неврологія
  Психіатрія та наркологія
  Медична та соціальна реабілітація
  Сімейна медицина
  Онкологія
  Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина
  Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
  Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
  Епідеміологія
  Невідкладні стани у внутрішній медицині
  Невідкладні стани в хірургії
  Невідкладні стани в педіатрії
  Невідкладні стани в акушерстві та гінекології