Фармація — Ужгородська філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада""

Фармація

 1. Цикл  гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
  Основи філософських знань
  Культурологія
  Українська мова (за професійним спрямуванням)

  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  Основи правознавства
  Соціологія
  Основи економічної теорії
 2. Цикл природничо-наукової підготовки:
  Ботаніка
  Неорганічна хімія
  Анатомія з основами фізіології
  Гігієна з основами екології
  Органічна хімія
  Основи мікробіології
 3. Цикл професійної та практичної підготовки:
  Аналітична хімія
  Техніка лабораторних робіт
  Перша долікарська допомога
  Фармацевтична хімія
  Фармакогнозія
  Технологія ліків
  Фармакологія
  Організація та економіка фармації
  Основи менеджменту та маркетингу у фармації
  Iнформацiйнi технологii у фармацii
  Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
  Латинська мова