Головна — Ужгородська філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада""

Головна


    Ужгородська філія ВПНЗ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» заснована у 2000 році. Філія готує спеціалістів за двома спеціальностями: 223 Медсестринство та 226 Фармація, промислова фармація.
На сьогоднішній день в приватному навчальному закладі Львівського медичного фахового коледжу «Монада» взагальному навчається близько 300 чол.
       Педагогічний колектив у своєму складі має кандидатів наук, викладачів вищої, першої та другої кваліфікаційних категорій.  Навчання проводиться за денною та заочною формою навчання.
    Ужгородська філія ВПНЗ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» завжди рада тим, хто вирішив присвятити себе благородній справі і отримати середню професійну медичну освіту. Досвід роботи, тісна співпраця з базовими лікувально-профілактичними установами допомагають професійному колективу працювати за новими державними стандартами і випускати професійно підготовлених медичних працівників широкого профілю, що володіють не тільки професійними знаннями і навичками, а й економічно грамотних, конкурентно спроможних на ринку праці.
       З метою створення в медичному закладі ділової атмосфери під час навчального процесу, дотримання санітарно-гігієнічних норм, виховання у студентів естетичного смаку, культури одягу, формування почуття корпоративної приналежності, поваги до традицій і специфіці діяльності коледжу для студентів визначена наступна форма одягу: білий халат та шапочка з логотипом навчального закладу.
       В Ужгородській філії ВПНЗ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» є всі необхідні навчальні кабінети і лабораторії для здійснення освітнього процесу відповідно до вимог державного освітнього стандарту.
      Істотним чинником, що підвищує мотивацію до навчання і впливає на якість підготовки медичних працівників середньої ланки, є знання студентами основ практичної діяльності лікувально-профілактичних установ. Для реалізації цього завдання налагоджений тісний зв’язок між Ужгородською філією та лікувально-профілактичними установами, що характеризується взаємопроникненням навчального процесу та практики.
     Переважна більшість випускників працевлаштовані у повній відповідності до отриманої ними кваліфікації та спеціальності. Здобуті в Львівському медичному фаховому коледжі знання дають можливість випускникам працювати за фахом на високому професійному рівні не тільки в Україні, а й за кордоном.

    СТАТУТ МОНАДИ    СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ   ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГНаша адреса:
88000, м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44 (вхід із вул. Ф. Тихого)
Тел. приймальної комісії: (050) 3729388, (067) 2559532

Контактна інформація: monada_uzhgorod@ukr.net5 4  3