Нормативно-правова база — Ужгородська філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада""

Нормативно-правова база

Основні документи та положення, що регулюють діяльність
закладу

ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

СТАТУТ ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «МОНАДА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Організація освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКИМ ВИЗНАЧЕНО ПОРЯДОК І УМОВИ ОБРАННЯ
СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ

ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА
ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМНОЇ РІЗНИЦІ