Якість освіти — Ужгородська філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада""

Якість освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти    ПЕРЕГЛЯНУТИ

Положення про оцінку залишкових знань студентів                         ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Експертні висновки зі спеціальності Лікувальна справа                  ПЕРЕГЛЯНУТИ

Експертні висновки зі спеціальності Фармація                                   ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Щорічне оцінювання здобувачів закладу освіти

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту
“Крок М”, спеціальність 223 Медсестринство, 2021 р.
ПЕРЕГЛЯНУТИ
Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту
“Крок М”, спеціальність 223 Медсестринство, 2019 р.
ПЕРЕГЛЯНУТИ

Анкетування щодо якості освіти :

1. Анкета «Оцінка емоційного стану в період дистанційного навчання». Якщо Вас непокоять певні психологічні труднощі, пов’язані  дистанційним навчанням, Ви можете пройти анкету, і дати відповіді на наступні 10 питань і визначити, чи потребуєте Ви психологічної підтримки. ПЕРЕЙТИ
     
2. Анкета «Оцінка організації  дистанційного навчання в коледжі».
Опитування здійснюється з метою виявити сильні і слабкі сторони організації дистанційного навчання у Львівському медичному фаховому коледжі “Монада” та оцінити психологічний стан суб’єктів дистанційного навчання.
Опитування не абсолютно анонімне, але його результати будуть оцінюватись і розглядатися лише у вигляді узагальненої статистичної інформації.
ПЕРЕЙТИ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

 

Результати підсумкових контролів здобувачами освіти за 2021/2022 н. р.  
   
Результати підсумкових контролів здобувачами освіти за 2020/2021 н. р. ПЕРЕГЛЯНУТИ
   
Результати підсумкових контролів здобувачами освіти за 2019/2020 н. р. ПЕРЕГЛЯНУТИ

Щорічне оцінювання науково- педагогічних
і педагогічних працівників ЗО

1.  Анкета «Викладач очима студентів» для оцінювання професійної майстерності викладачів. ПЕРЕЙТИ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ
   
 1.2. Анкета випускника ПЕРЕЙТИ

 

Підвищення кваліфікації викладачів (Постанова Кабінету Міністрів № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»(Постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

 

Методичні розробки з професійного розвитку ПЕРЕГЛЯНУТИ
   
Залікова книжка ПЕРЕГЛЯНУТИ
   
Графік проведення директорських контрольних робіт, 2021-2022 н. р., 2 семестр ПЕРЕГЛЯНУТИ
   
Бланк “Результати директорської контрольної роботи”
ПЕРЕГЛЯНУТИ

3. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 06.10.2010 №930 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»   НАКАЗ 08.08.2013 №1135 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»
Наказ про склад атестаційної комісії ПЕРЕГЛЯНУТИ
   
Перелік матеріалів, які необхідно підготувати для проходження атестації ПЕРЕГЛЯНУТИ
   
План роботи атестаційної комісії
 ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

СЕРТИФІКАТИ НАШИХ ВИКЛАДАЧІВ:

                                                                                                                    БІЛЬШЕ СЕРТИФІКАТІВ...